Værd at vide som sagsbehandler

Indsatser

Paideia Skovens pladser er godkendt efter Servicelovens §§ 66 og 76. Vores målgruppe består af meget forskellige unge, hvorfor vi – sammen med den enkelte ung – skriver individuelle udviklingsplaner, som baseres på den kommunale handleplan, der følger den unge. Vi tror på, at man behandler mennesker ens ved at behandle dem forskelligt. Paideia Skoven kendetegnes således ikke af én type indsats, men af mange forskellige. Fælles for vores indsatser er dog, at de baseres på aftaler og relationer med fundament i den mentaliserende tilgang og en humanistisk pædagogik.

Personale

Personalet i Paideia Skoven afspejler det omkringliggende samfund, hvorfor vores personalegruppe kendetegnes af at være heterogen. Om end vi har en overvægt af pædagoger, har vi også forskellige akademikere, håndværkere og socialrådgivere i personalegruppen. Sammen formulerer vi fælles mål samt sikrer det nødvendige niveau af fælles viden og fælles sprog gennem vidensdeling og – læring. Her er højt til loftet, høj indflydelsesgrad og en flad organisatorisk struktur. Det tror vi nemlig på er det bedste for både unge og medarbejdere.

Samarbejde

Nogle af vores vigtigste værdier nysgerrighed og tillid, hvilket naturligvis også er fundamentet for vores samarbejde både internt og eksternt. Vi har gode erfaringer med det tværfaglige samarbejde, og vi lægger desuden mange kræfter i det gode forældresamarbejde, da de unge aldrig skal føle sig klemt mellem forældre og opholdssted. Vi ved, hvor vigtigt det gode samarbejde er for de unge, der bor hos os, hvorfor vi ser det gode og gennemsigtige samarbejde som en af vores kerneopgaver.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os