Socialpædagogisk opholdssted

Paideia Skoven er et socialpædagogisk opholdssted, med udgangspunkt i Børne- og Socialministeriets vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge, udfører vi det pædagogiske arbejde med henblik på at skabe et trygt hjem, hvor omsorg, gensidig respekt, plads til forskellighed, humor og glæde er en del af livet og dagligdagen på Paideia Skoven.

Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang til den enkelte. Hvert individ har sin egen historie og skal mødes med forståelse og åbenhed for den enkeltes baggrund, følelser, behov og forudsætninger. Gennem trygge rammer og tillidsfulde relationer, sikrer vi den enkeltes trivsel og udvikling. Vi inddrager den enkelte i beslutninger, som vedrører hans/hendes liv. Vi søger at skabe positiv udvikling gennem motiverende samtaler der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, kompetencer og ønsker.

Vi værner om og respekterer det enkelte individ. Hver beboer på Paideia Skoven har sit eget værelse, som han/hun bestemmer over. Vi understøtter den enkeltes relation til familien og stræber efter at skabe et godt samarbejde herom.

METODER OG VÆRKTØJER

STROF

Vi benytter Lars Gustafssons STROF-model for at skabe tydelige, faste og forudsigelige rammer i huset og for den enkelte. STROF-modellen sætter fokus på struktur og kontinuitet i hverdagen med tid til at tale og lytte samt fokuserer på ritualer, organiserede aktiviteter og forældresamarbejde.

Low Arousal

Med Low Arousal bevarer personalet roen i situationer med konflikt eller optrapning til konflikt. Ved at bevare roen både verbalt og non-verbalt, er målet at hverken personalet eller barnet/den unge mister kontrollen, og herigennem forebygges og håndteres konflikter på en positiv og konstruktiv måde.

Motiverende samtaler

Denne samtaleteknik har til formål at skabe indre motivation til forandring hos den enkelte gennem afklaring af egne værdier, livsstil og ønske om forandring. Den motiverende samtale centreres omkring egne ressourcer og ønsker gennem åbne nysgerrige spørgsmål, samarbejde og afklaring af, hvad der skal til for at forandringen sker.

Handleplaner

I samarbejde med den enkelte og med afsæt i hans/hendes egne ressourcer og kompetencer, udarbejder vi individuelle handleplaner, som indeholder læringsmål samt fokusområder. Handleplanen tilsigter at støtte den enkelte i en tryg og meningsfuld selvstændiggørelse og sikre hans/hendes inddragelse i egen videreudvikling.

Planner4You

Personalet benytter programmet Planner4You til at føre journal samt at dokumentere hændelser, aktiviteter, beslutninger, særligt adfærd m.m. Planner4You muliggør samtidig let og overskuelig overdragelse af information medarbejdere imellem.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os