Afdelingen er godkendt til:

 • Stressbelastning
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Flygtning
 • Omsorgssvigt
 • Selvskadende adfærd
 • ADHD
 • PTSD
 • Identitetsforstyrrelser
 • Andet socialt problem

Aldersgruppe

12 – 23 år

Beskrivelse af målgruppen

De unge, der bor i Paideia Skoven, er i mange henseender helt almindelige unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme.
I Paideia Skoven er det vores ønske, at stedet skal føles så hjemligt som overhovedet muligt. Af samme årsag er det vigtigt for os at inddrage de unge i alle beslutninger, der vedrører dem, huset og dagligdagen. De unge har eksempelvis stor indflydelse på den mad, der serveres i huset, hvorfor man både kan finde halal, vegetarmad og frikadeller i køleskabet.
De unge er også med til at planlægge ferier, indretning og fritidsaktiviteter.

Vores grundholdning er, som Bo Elvén siger, at mennesker ”…der kan opføre sig ordentligt, gør det”.
Af samme årsag anskuer vi uhensigtsmæssig opførsel som et resultat af en situation eller et krav, som den unge ikke har overskud til.
Vi tror ikke på, at nogen med vilje vælger en hverdag med gentagne konflikter og nederlag, og af derfor reflekterer vi meget over, om den unge kan honorere de krav, vi stiller.

Vi møder den unge med tillid, da vi af erfaring ved, at man vokser af at blive mødt med tillid.
I tråd med Hanne Warmings forskning, ved vi, at voksentillid både øger livsmod, selvtillid, mestringsevner og social integration.
Af samme årsag benytter vi os af individuelle aftaler og udviklingsplaner – vi behandler nemlig de unge ens ved behandle dem forskelligt.
Vores målgruppe er mangfoldig, og det ønsker personalegruppen af afspejle. Det er derfor meget bevidst, at de voksne, som de unge møder på Paideia Skoven, er lige så forskellige, som de selv er. Af samme årsag vil den unge næsten altid kunne finde mindst én voksen at spejle sig i.
Gennem mentalisering og en afstemt pædagogik møder vi den unge, hvor han/hun er, da vi tror på, at et møde i øjenhøjde er den eneste vej frem.
Vi arbejder relationspædagogisk, hvilket for os også indebærer, at vi hele tiden positionerer os på en måde, der giver mening for den unge netop nu.

Vores vigtigste værdier

 1. Nysgerrighed
 2. Omsorg
 3. Anerkendelse
 4. Tillid

Faglig tilgang:

 • Mentaliseringsbaseret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Low arousal
 • Relationspædagogisk tilgang

Metoder:

 • Low arousal
 • Mentalisering
 • Anerkendende pædagogik

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os