Bestyrelsen

Paideia Skovens bestyrelse har til formål at kvalitetssikre vores pædagogiske arbejde samt rådgive i de ledelsesmæssige aspekter af Paideia Skovens virke. Bestyrelsen består af fire medlemmer, som hver især bidrager med deres specifikke erfaringsgrundlag indenfor centrale aspekter af institutionsarbejdet i sociale private botilbud. Således komplementerer bestyrelses-medlemmerne hinandens kompetencer og viden indenfor økonomi, ledelse af sociale private botilbud, HR, pædagogisk faglighed samt Paideia Skovens specifikke målgruppe.

Geert Jørgensen, Bestyrelsesformand

Geert er selvstændig konsulent og tidligere direktør for LOS, Landsforeningen for Sociale Tilbud. Med sine mange års erfaring fra arbejdet med og for private sociale tilbud samt erfaring fra bestyrelsesarbejde i lignende tilbud, har han oparbejdet ekspertviden om lovgivningen på området samt indgående kendskab til bestyrelsens rolle, som styringsorgan for private institutioner. Geert har desuden forsket og deltaget i arbejdsgrupper og kommissioner med fokus på det sociale område samt har udviklet nye botilbud.

Christel Agerbek, Bestyrelsesmedlem

Til daglig er Christel leder af Børnehusene Globen og Rørsangeren. Som forhenværende leder af Røde Kors´ modtagercenter, Center Gribskov, har Christel viden om og erfaring med ledelse af botilbud for mindreårige uledsagede flygtninge. Udover stærke kompetencer indenfor økonomistyring og personaleledelse, har hun gennemgående kendskab til de komplekse udfordringer, der kan udspille sig for vores målgruppe, samt forståelse for pædagogiske praksisser i arbejdet med uledsagede flygtninge.

Burkay Kart, Bestyrelsesmedlem

Burkay er Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School. Han har arbejdet som erhvervsjurist i Lederne, Danmarks største lederorganisation, og er i dag juridisk konsulent hos Virksom og Lederne. Han har gennemgående viden om og forståelse for ledelse, økonomi og virksomhedsjura, herunder kontrakter og konsulentaftaler.

Kathrine Damm-Frydenberg, Bestyrelsesmedlem

Kathrine er uddannet Cand. Pæd-Soc. fra DPU og uddannet pædagog. Kathrine har flere års erfaring som socialpædagog på døgninstitutioner. Til daglig arbejder Kathrine med forebyggende familiearbejde i komplekse socialfaglige indsatser, som familiekonsulent hos FFA I Fonden. Kathrine har bred viden om vores målgruppe og har dybdegående indsigt i, hvordan barnets familie og øvrige netværk kan have betydning for en succesfuld anbringelse, samt erfaring og kendskab til at inddrage denne viden i arbejdet med anbragte børn og unge.

Yvette Antwi, Bestyrelsesmedlem

Yvette er uddannet Cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School. Yvette har erfaring med arbejde med unge, og har gennem uddannelse og erhvervserfaring god forståelse for kulturelle udfordringer. Yvette har indsigt i vigtigheden for kulturforståelse, og hvordan prioriteringen af dette kan føre til succesfulde oplevelser. 

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os