Opholdssted i Hillerød

Socialpædagogisk opholdssted for unge ved Paragraf 66 i Hillerød i Nordsjælland

Paideia Skoven er et specialiseret socialpædagogisk opholdssted for unge i Hillerød i Nordsjælland, godkendt af Socialtilsynet Hovedstaden, iht paragraf 66, stk. 1, nr. 6 med mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Vores målgruppe er børn og unge i alderen 12-18 år

På Tilbudsportalen kan du finde vores to afdelinger: Det Hvide Hus og Det Gule Hus

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os gennem kontaktformen på siden eller ringe direkte til Katja Elk Hedegaard, vores faglige leder, på +45 30 50 59 13

Vi glæder os til at høre fra dig

null

Om os

Vores mission, vision og værdigrundlag

null

Pædagogik

Vores personale, pædagogiske tilgang, metoder og redskaber

null

Bestyrelsen

Vores bestyrelse, deres viden og kompetencer

null

Galleri

Se vores to afdelinger samt vores flotte omgivelser

Mere om vores målgruppe

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-18 år, som:

  • Er udsat for negativ social kontrol og andre æresrelaterede konflikter
  • Oplever sociale problemer og -udfordringer, der eksisterer i ghettoer og andre socialt udsatte boligområder
  • Er udsat for voldelige overgreb
  • Oplever omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser
  • Udviser selvskadende adfærd eller afvigende adfærd
  • Udviser udadreagerende- eller indadreagerende adfærd
  • Befinder sig under høj stressbelastning, herunder børn og unge som lider af traumer, PTSD eller har været udsat for tortur

Der er endvidere mulighed for efterværn til og med det 23. år

Vi er ydermere specialiserede i børn og unge med etnisk minoritets- og flygtningebaggrund. Herunder børn af indvandreforældre, børn fra romamiljøet og det somaliske miljø samt uledsagede flygtninge og mindreårige flygtninge med ledsagerrelationer i Danmark.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os