Opholdssted i Hillerød

Opholdssted, bosted & botilbud  i Hillerød nær København

Socialpædagogisk opholdssted for unge

Søger du et bosted tæt på København? Paideia Skoven er et specialiseret socialpædagogisk opholdssted / botilbud for unge i Hillerød nær København. Vi er godkendt af Socialtilsynet Hovedstaden, iht paragraf 66, stk. 1, nr. 6 med mulighed for efterværn til og med det 23. år. Læs mere her om målgruppen

Hvem er opholdssted/bosted og botilbud for?

Vores bosteds målgruppe er børn og unge i alderen 12-18 år. Hvis du er interesseret i se vores faciliteter, så kan du gøre dette i vores galleri. Det er også muligt at læse mere om os og vores personale.

På Tilbudsportalen kan du finde vores to afdelinger: Det Hvide Hus og Det Gule Hus

Vil du gerne vide mere?

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores opholdssted nær København, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du har mulighed for at ringe på telefon 30 50 59 13, sende en mail til aldamim@paideiaskoven.dk

Hvis du vil vide mere, så ring til vores faglige leder Katja Hedegaard på +45 30 50 59 13

Vi glæder os til at høre fra dig

null

Om os

Vores mission, vision og værdigrundlag

null

Målgruppe og Pædagogik

Vores personale, pædagogiske tilgang, metoder og redskaber

null

Bestyrelsen

Vores bestyrelse, deres viden og kompetencer

null

Galleri

Se vores to afdelinger samt vores flotte omgivelser

Opholdssted og bosted med botilbud nær København til unge med udfordringer i hverdagen

Målgruppen er børn og unge i alderen 12-18 år, som:

  • Er udsat for negativ social kontrol og andre æresrelaterede konflikter.
  • Oplever sociale problemer og -udfordringer, der eksisterer i ghettoer og andre socialt udsatte boligområder.
  • Er udsat for voldelige overgreb.
  • Oplever omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser.
  • Udviser selvskadende adfærd eller afvigende adfærd.
  • Udviser udadreagerende- eller indadreagerende adfærd.
  • Befinder sig under høj stressbelastning, herunder børn og unge som lider af traumer, PTSD eller har været udsat for tortur.

Der er endvidere mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Vi er ydermere specialiserede i børn og unge med etnisk minoritets- og flygtningebaggrund. Herunder børn af indvandreforældre, børn fra romamiljøet og det somaliske miljø samt uledsagede flygtninge og mindreårige flygtninge med ledsagerrelationer i Danmark.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os